banner banner banner banner banner banner banner
banner
 

Związek Kynologiczny w Polsce - Polski Kennel Klub - powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku.
Jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych. Związek posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w kraju jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI). Corocznie Związek organizuje ok. 120 wystaw psów rasowych, w tym 15 o randze międzynarodowej. Jest także organizatorem m.in. Mistrzostw Polski Psów Towarzyszących i Obronnych, Zawodów Agility, Zawodów Obedience i Wyścigów Chartów.

***

W dniu 27.05.2016 biuro oddziału będzie nieczynne.

Zapraszamy ponownie 30.05.2016

***

Seminarium „ Życie z psem na co dzień” z Zofią Mrzewińską
25-26 czerwca 2016
Wrocław ZKwP /Wrocław
Tematyka : wychowanie szczeniaka, praca z psem na codzienny użytek.


O prowadzącej: Zofia Mrzewińska

Psy towarzyszą jej od 40 lat, instruktor szkolenia, międzynarodowy sędzia kynologiczny, członek Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT, autorka poradników – Po obu końcach smyczy, Psim zdaniem, Jak rozmawiać z psem, Z kluczem do psa, Zwykły - niezwykły przyjaciel oraz wielu
publikacji w prasie codziennej i specjalistycznej.


Tematy warsztatów:


1. Podstawa wychowania i zapobieganie agresji domowej
- od czego zależy zachowanie psa
- najczęstsze powody agresji
- komunikacja ze szczeniakiem od pierwszych chwil w nowym domu
- relacje dziecko-pies

2. Podstawy szkolenia, czyli kuferek trenera
- niezbędne informacje dla uczestników szkoleń
- uzależnienie i uniezależnienie psa od sytuacji
- minimum szkolenia dla szczeniaka i dorosłego psa
- stopniowanie utrudnień
- rozwiązywanie problemów

3. Motywacja
- wykorzystanie kolejnych ogniw łańcucha zachowań łowieckich w procesie szkolenia psa
- reguła Premacka
- zdobycz pośrednia i zastępcza
- kontrola emocji
- przykłady treningów

Dla wytrwałych dodatkowo – prezentacja dotycząca pracy psów ratowniczych.

Koszt:
Uczestnicy wykładu sobota 70,00 zł
Uczestnicy z psami niedziela 80,00 zł
Obserwatorzy niedziela 50,00 zł

25.06.2016 Część teoretyczna – wykład wraz z pokazem filmowym
26.06.2016 Część praktyczna – pokaz pracy indywidualnej i grupowej (osiem psów)

Wszystkich zainteresowanych jako obserwator lub z uczestnik z psem proszę o zgłaszanie do Beaty Banaszak 510-800-606 mail: beata.banaszak@neostrada.plOsoby przyjęte na seminarium proszone są o dokonanie wpłaty. Wpłaty prosimy dokonywać na konto : ZKwP O/ Wrocław
NR RACHUNKU 34 1020 5242 0000 2602 0019 8408 w tytule przelewu Seminarium z Zofią Mrzewińską. Seminarium jest dla członków ZKwP osoby które nie są
członkami ZKwP a chcą uczestniczyć w seminarium mogą zapisać się w najbliższym oddziale ZKwP i wtedy dopiero opłacają seminarium

***

WPŁATY Z TYTUŁU SKŁADKI CZŁONKOWSKEJ ZA ROK 2016

W KWOCIE 70,00 ZŁ

MOŻNA DOKONAĆ W BIURZE ODDZIAŁU LUB PRZELEWEM NA

                 NR RACHUNKU 34 1020 5242 0000 2602 0019 8408

Zgodnie z Regulaminem poboru składek członkowskich Zarząd Oddziału wzywa do uregulowania zaległości w opłacaniu  składki członkowskiej za 2015 r. w wysokości 70 zł w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2016. Nieopłacenie składki w terminie skutkować będzie skreśleniem z listy członków.

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

***

Uwaga!!! zmiana adresów @mailowych

Nowe adresy w zakładce KONTAKT


***

Po egzaminie w dniu 2.04.2016 r. mamy w naszym Oddziale nowych asystentów kynologicznych:

Agnieszka Klarman        

specjalność 1B 

Ewa  Zorychta-Malczewska

specjalność 1B 

Anna Zioberska               

specjalność 1B, specjalność użytkowa 23

Marta Gotowiecka        

specjalność 2A                

Agata Kałuska                  

specjalność 2B

Magdalena Ścisłowska

specjalność 2C

Krzysztof Gostyński      

specjalność 8,  specjalność użytkowa 23

Eugeniusz Skórzewski

specjalność 8,  specjalność użytkowa 19

Aneta Drozdowska

specjalność 10

Tadeusz Antoni Okuniewicz

specjalność 10

Beata Banaszak               

specjalność użytkowa 22

Krzysztof Sokołowski

specjalność użytkowa 14

 

 

***

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011, nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne, jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

* * *

Chcesz nabyć psa rasowego? Masz kłopoty ze swoim czworonogiem? Zwróć się do naszego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce. Porad udzielają doświadczeni kynolodzy. Tylko rasowy pies z rodowodem spełni Twoje oczekiwania. Tylko dokumentacja wystawiona przez Związek Kynologiczny w Polsce (metryka dla szczeniąt lub rodowód) oraz przez zagraniczne organizacje kynologiczne zrzeszone w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI, jest podstawą do zarejestrowania psa w Polskiej Księdze Rodowodowej (PKR) i uprawnia do hodowli psa rasowego, a także brania udziału w imprezach organizowanych przez związki sfederowane w FCI.

* * *

Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału podjętą w dniu 22.01.2013 r. koszt dojazdu komisji kontrolującej miot ponosi hodowca według następujących wariantów:
   1) hodowca dowozi i odwozi komisję własnym transportem;
   2) hodowca pokrywa koszt dojazdu według przelicznika: ilość kilometrów x ryczałt 0,70 zł/km (odległość od lokalu Związku do miejsca kontroli).

Zarząd Oddziału przypomina hodowcom i Kierownikom Sekcji, że przeglądy miotu należy przeprowadzać w hodowli (ze względu na konieczność sprawdzenia warunków odchowu oraz kondycji matki), a nie w Związku. Nieprzestrzeganie tego postanowienia może spowodować niepodpisanie metryk. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest jedynie w wyjątkowych przypadkach za zgodą z-cy Przewodniczącego ds. hodowli.

* * *

Komunikaty i informacje ogólnozwiązkowe znaleźć można na stronie Zarządu Głównego:
Copyright 2011 © ZKwP Wrocław. All rights reserved.
Site made&designed by rafiki.pl