banner banner banner banner banner banner banner
banner
 

Związek Kynologiczny w Polsce - Polski Kennel Klub - powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku.
Jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych. Związek posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w kraju jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI). Corocznie Związek organizuje ok. 120 wystaw psów rasowych, w tym 15 o randze międzynarodowej. Jest także organizatorem m.in. Mistrzostw Polski Psów Towarzyszących i Obronnych, Zawodów Agility, Zawodów Obedience i Wyścigów Chartów.

***

Uwaga!!! zmiana adresów @mailowych

Nowe adresy w zakładce KONTAKT

 

***


Katedra  Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


 

Zaprasza do udziału w bezpłatnym programie obejmującym:

 

·           Bezpłatny monitoring ciąży, biometria płodowa, badanie progesteronu, badanie biochemiczne i morfologiczne krwi w 3,5,7,9 tygodniu ciąży

 

·           Opieka nad szczeniętami do momentu odsadzenia (łącznie z badaniami)

  

Kontakt

Prof.dr hab. Wojciech Niżański 605543183

Edyta Kowalska 663353421

***

Kurs dla kandydatów na asystentów kynologicznych – program zajęć

Miejsce: sala wykładowa 6W w Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 49

 

28.11.2015,  godz. 12.00 - Aleksander Skrzyński

                       Statut ZKwP, regulaminy. Historia ZKwP. Praca psów myśliwskich.

                       Użytkowość i sporty kynologiczne

29.11.2015,  godz. 10.00 - Jolanta Wajdzik

                       Organizacja wystaw. Dokumentacja kynologiczna

5.12.2015,   godz. 9.00 - Katarzyna Fiszdon

                      Genetyka

6.12.2015,  godz. 9.00 - Katarzyna Fiszdon

                      Psychologia psa

12.12.2015, godz. 9.00 - dr hab. Maciej Janeczek prof.UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

                       Anatomia, fizjologia psa. Choroby psów, profilaktyka

13.12.2015, godz. 10.00 – prof.dr hab. Wojciech Niżański, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

                        Rozród psów

***

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem. Badania DNA nadal mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej.

Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.

***

UWAGA!  Zarząd Oddziału zwraca się z prośbą do właścicieli psów  o aktualizowanie stanu posiadania. Najlepiej emailem.

 

* * *
NOWE WYMOGI HODOWLANE OBOWIĄZUJĄCE OD 
01.01.2015 ROKU

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu  10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogów hodowlanych - badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury            ( załączniki nr 14, załącznik nr 14a )

Od stycznia 2015 badaniami objęte zostaną:
1. psy (samce) wszystkich ras nowo kwalifikowane do hodowli,
2. psy i suki ras polskich nowo kwalifikowane do hodowli
3. wszystkie psy i suki wpisywane na podstawie przeglądu kwalifikacyjnego do Księgi Wstępnej.
4. rodzice oraz wszystkie szczenięta z tzw. przypadkowych miotów.
Od 01 stycznia 2016 roku badania obejmą również suki pozostałych ras (nowo kwalifikowane do hodowli).
 

Koszt badania - 105,00 zł + VAT = 129,15 zł właściciel wpłaca na konto Instytutu, kserokopia dowodu wpłaty zostaje w dokumentacji Oddziału.Do Laboratorium Oddział przesyła wyłącznie opłacony materiał.

Dane do wpłat za wykonanie badań DNA :

Instytut Zootechniki – PIB, ul. Krakowska 1, 32 -083 Balice

Nr rachunku bankowego: 52 2030 0045 1110 0000 0283 5740

Koszt kwalifikacji hodowlanych - 15,00 zł / koszty przesyłek /, właściciel wpłaca w Oddziale lub na konto Oddziału.

W dniu pobrania materiału dowód wpłaty za badania należy mieć ze sobą. W przeciwnym wypadku materiał nie zostanie pobrany.

Uwagi:

Badania DNA za pośrednictwem oddziałów ZKwP są dostępne dla wszystkich psów/suk zarejestrowanych w ZKwP i posiadających rodowód, bez względu na wiek oraz status hodowlany.
Psy/suki posiadające certyfikat – ustalony profil DNA z laboratorium zrzeszonego w ISAG - właściciele proszeni są o przekazanie kopii certyfikatu celem wprowadzenia danych do bazy.

 

* * *

Zgodnie z Regulaminem poboru składek członkowskich Zarząd Oddziału wzywa do uregulowania zaległości w opłacaniu  składki członkowskiej za 2014 r. w wysokości 70 zł w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2015. Nieopłacenie składki w terminie skutkować będzie skreśleniem z listy członków.


Zarząd przypomina wszystkim członkom Oddziału o uregulowaniu

składki członkowskiej za 2015 r. w wysokości 70 zł.

Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu - członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składki za rok bieżący do końca danego roku.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto.
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

 

* * *

Chcesz nabyć psa rasowego? Masz kłopoty ze swoim czworonogiem? Zwróć się do naszego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce. Porad udzielają doświadczeni kynolodzy. Tylko rasowy pies z rodowodem spełni Twoje oczekiwania. Tylko dokumentacja wystawiona przez Związek Kynologiczny w Polsce (metryka dla szczeniąt lub rodowód) oraz przez zagraniczne organizacje kynologiczne zrzeszone w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI, jest podstawą do zarejestrowania psa w Polskiej Księdze Rodowodowej (PKR) i uprawnia do hodowli psa rasowego, a także brania udziału w imprezach organizowanych przez związki sfederowane w FCI.

 

* * *

Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału podjętą w dniu 22.01.2013 r. koszt dojazdu komisji kontrolującej miot ponosi hodowca według następujących wariantów:
   1) hodowca dowozi i odwozi komisję własnym transportem;
   2) hodowca pokrywa koszt dojazdu według przelicznika: ilość kilometrów x ryczałt 0,70 zł/km (odległość od lokalu Związku do miejsca kontroli).

Zarząd Oddziału przypomina hodowcom i Kierownikom Sekcji, że przeglądy miotu należy przeprowadzać w hodowli (ze względu na konieczność sprawdzenia warunków odchowu oraz kondycji matki), a nie w Związku. Nieprzestrzeganie tego postanowienia może spowodować niepodpisanie metryk. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest jedynie w wyjątkowych przypadkach za zgodą z-cy Przewodniczącego ds. hodowli.

 

* * *
KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO


W związku z  uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób niebudzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny na posiedzeniu w dn.29.10.2011 podjął następujące uchwały
Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony.

Kierownicy sekcji ras zostają zobowiązani do zaznaczania w protokółach kontroli miotów każdego przypadku ciętego ogona i/lub uszu oraz zgłaszania tego faktu zarządowi oddziału. W rasach, w których występują ogony szczątkowe i/lub skrócone,  ogony wszystkich szczeniąt muszą zostać opisane w protokółach kontroli miotów, a następnie w metrykach i rodowodach.

Od 01.01.2012r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami.
Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przyjęcie na wystawę psa urodzonego w Polsce po 01.01.2012 i poddanego zabiegowi kopiowania, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724). W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub, poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP, kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, które musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.

* * *

Komunikaty i informacje ogólnozwiązkowe znaleźć można na stronie Zarządu Głównego:
 


 

Copyright 2011 © ZKwP Wrocław. All rights reserved.
Site made&designed by rafiki.pl