banner banner banner banner banner banner banner
banner
 

 

Związek Kynologiczny w Polsce - Polski Kennel Klub - powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku.
Jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych.
 
Związek posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w kraju jest członkiem
Międzynarodowej Federacji Kynologicznej
(FCI).
 
Corocznie Związek organizuje ok. 120 wystaw psów rasowych, w tym 15 o randze międzynarodowej. Jest także organizatorem m.in. Mistrzostw Polski Psów Towarzyszących i Obronnych, Zawodów Agility, Zawodów Obedience i Wyścigów Chartów.
 
Związek wydaje kwartalnik kynologiczny PIES. 

Przypominamy o konieczności uiszczenia składki za 2014 r. Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

Osoby, które nie opłaciły składki za 2013 rok proszone są o uzupełnienie zaległości  w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2014. Nieopłacanie zaległej składki zgodnie ze Statutem Związku Kynologicznego w Polsce skutkować będzie skreśleniem z listy członków.

Składka członkowska za 2014 rok wynosi: 70,00 zł. Można ją wpłacać w kasie Oddziału lub na nasze konto.

 UWAGA!

02 sierpnia 2014 egzamin PT/BH, testy psychiczne dla wszystkich ras

03 sierpnia 2014 egzamin IPO

Sędzia: Aleksander Skrzyński

Pozorant: Maciej Kłapkowski

UWAGA! Zgłoszenia ( drogą email ) i opłaty (wyłącznie na konto Oddziału) do dnia 28 lipca  2014. Nie przyjmujemy opłat na miejscu.

Po tym terminie nie przyjmujemy zgloszen, a kazde zgloszenie po tym terminie bedzie traktowane jak zgloszenie na kolejne egzaminy i testy ktore odbeda sie we wrzesniu. W zgloszeniu nalezy podac informacje:
 
- w przypadku egzaminu: rodzaj egzaminu (IPO 1, IPO2 its PT1, PT2 itd)
- nazwa psa,
- rasa,
- data urodzenia psa,
- PKR i nr rejestracyjny,
- nr tatuażu/chip,
- maść,
- płeć,
- właściciel psa/adres,
- przewodnik,

oraz o przesłanie wraz ze zgłoszeniem potwierdzenia opłaty.

Na egzaminy prosimy o zabranie książeczki startowej psa, na testy oryginału rodowodu.

Opłaty za testy wynoszą 60 zł, egzaminy 125 zł.

KONTO BANKOWE:
PKO BP IV O/Wrocław
34 1020 5242 0000 2602 0019 8408W dniach  21-25 lipca 2014 Związek będzie nieczynny.
 

Chcesz nabyć psa rasowego? Masz kłopoty ze swoim czworonogiem? Zwróć się do naszego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce. Porad udzielają doświadczeni kynolodzy. Tylko rasowy pies z rodowodem spełni Twoje oczekiwania. Tylko dokumentacja wystawiona przez Związek Kynologiczny w Polsce (metryka dla szczeniąt lub rodowód) oraz przez zagraniczne organizacje kynologiczne zrzeszone w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI, jest podstawą do zarejestrowania psa w Polskiej Księdze Rodowodowej (PKR) i uprawnia do hodowli psa rasowego, a także brania udziału w imprezach organizowanych przez związki sfederowane w FCI.


Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału podjętą w dniu 22.01.2013 r. koszt dojazdu komisji kontrolującej miot ponosi hodowca według następujących wariantów:
   1) hodowca dowozi i odwozi komisję własnym transportem;
   2) hodowca pokrywa koszt dojazdu według przelicznika: ilość kilometrów x ryczałt 0,70 zł/km (odległość od lokalu Związku do miejsca kontroli).

Zarząd Oddziału przypomina hodowcom i Kierownikom Sekcji, że przeglądy miotu należy przeprowadzać w hodowli (ze względu na konieczność sprawdzenia warunków odchowu oraz kondycji matki), a nie w Związku. Nieprzestrzeganie tego postanowienia może spowodować niepodpisanie metryk. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest jedynie w wyjątkowych przypadkach za zgodą z-cy Przewodniczącego ds. hodowli. 

 

 

 

* * *
KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO


W związku z  uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób niebudzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny na posiedzeniu w dn.29.10.2011 podjął następujące uchwały
Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony.

Kierownicy sekcji ras zostają zobowiązani do zaznaczania w protokółach kontroli miotów każdego przypadku ciętego ogona i/lub uszu oraz zgłaszania tego faktu zarządowi oddziału. W rasach, w których występują ogony szczątkowe i/lub skrócone,  ogony wszystkich szczeniąt muszą zostać opisane w protokółach kontroli miotów, a następnie w metrykach i rodowodach.

Od 01.01.2012r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami.
Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przyjęcie na wystawę psa urodzonego w Polsce po 01.01.2012 i poddanego zabiegowi kopiowania, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724). W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub, poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP, kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, które musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.

* * *

Komunikaty i informacje ogólnozwiązkowe znaleźć można na stronie Zarządu Głównego:
Copyright 2011 © ZKwP Wrocław. All rights reserved.
Site made&designed by rafiki.pl