banner banner banner banner banner banner banner
banner
 

 

WYSTAWY ORGANIZOWANE PRZEZ NASZ ODDZIAŁ W 2018 r. :


 • Krajowa Owczarków Niemieckich – 01.05.2018 - więcej informacji http://dolnoslaska-on.pl/
 • Krajowa 5. Grupy FCI – 09.06.2018 - więcej informacji www.szpice2018.pl
 • Krajowa 9. Grupy FCI – 23.06.2018
 • Specjalistyczna Bokserów („duże” CWC) – 07.07.2018 - więcej informacji www.boxer2018.pl
 • Krajowa Pudli – 29.09.2018
 • Międzynarodowa – CACIB – 29-30.09.2018

XXVI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych

Wrocław 29 - 30.09.2018

 

 • Miejsce - Place

Stadion OLIMPIJSKI, Wrocław, al. Paderewskiego 35

Rozpoczęcie Wystawy godz. 10.00.

 • Adres organizatora - Organizer's address

Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział we Wrocławiu
50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 7
 (Poland)
tel./phone 
(0048) 71/343 25 22, 71/342 13 41
Biuro czynne:  pn 11-14; wt, śr, czw, pt 15 - 20

 • Proponowana obsada sędziowska:

Sobota (Saturday) 29.06.2018

 
Grupa I


Besho Satoshi ( Japonia) – biały owczarek szwajcarski, owczarki niemieckie  RING 20
Peter Harsanyi (Węgry) – ceskoslovensky vlcak, owczarek szetlandzki, owczarki szkockie collie  RING 16
Luis Pinto Teixeira (Portugalia) - pozostałe owczarki brytyjskie  RING 17
Piotr Król (Polska) – Polski Owczarek Nizinny, Polski Owczarek Podhalański  RING 19
Andrzej Zamoyski (Polska) – owczarki australijskie, belgijskie, francuskie i pozostałe   RING 18

Grupa III


Manuel Torres (Hiszpania) – american staffordshire terier, bulterier   RING 6
Fabrizio La Rocca (Włochy) - staffordshire bull terrier, bulterier miniaturowy  RING 7
Torsten Lemmer (Bułgaria) – Australian silky terrier,  terier australijski, terrier szkocki, , west highland white terrier, Yorkshire terrier RING 10
Jarosław Grunt (Polska) – Jack Russell Terrier, Parson Russel Terrier  RING 9
Lucyna Seidel (Polska)- pozostałe teriery niskonożne, teriery wysokonożne  RING 11


Grupa VI


Anna Rajs (Polska) – gończy polski  RING 2
Dusan Paunovicz (Serbia) – bassety, beagle, ogar polski   RING 3
Ervin Deutscher  (Austria) – posokowce, rhodesian ridgeback  i pozostałe gończe RING 1


Grupa VIII 


Luis Pinto Teixeira (Portugalia) - labrador retriever  RING 15
Theres Johansson (Szwecja) – golden retriever, Nova Scotia  RING 14
Borje Johansson (Szwecja) -  flat coated retriever ,spaniele i pozostałe rasy  RING 13


Grupa X


Dorota Witkowska(Polska) – charcik włoski, whippet   RING 4
Ewa Stolarska (Polska) -  pozostałe charty  RING 5
Rasy nieuznane przez FCI - Andrzej Kaźmierski (Polska)  RING 12


Młody Prezenter - Viva Maria Soleckyj Szpunar ( Polska)  RING 12

 

Niedziela (Sunday) 30.09.2018

 
Grupa II


Jaroslaw Grunt (Polska) – bernardyny, owczarek kaukaski, owczarek środkowoazjatycki, rottweiler, hovowart  RING 19
Luis Pinto Teixeira (Portugalia) – bokser, dogi i mastify  RING 13
Ervin Deutscher (Austria) - sznaucery  RING 14
Fabrizio La Rocca (Włochy) – Anatolian, broholmer, dog argentyski, fila , tosa , leonberger, nowofundland , pozostałe molosy typu górskiego  RING 15
Piotr Król (Polska) - czarny terier rosyjski, pinczery  RING 16
Adam Zamoyski (Polska) – szwajcarskie psy górskie i do bydła  RING 17
Pedro Bispo (Portugalia) – buldog angielski, cane corso  RING 18


Grupa  IV


Anna Rajs (Polska) – jamniki  RING 5


Grupa V


Stolarska (Polska) – alaskan malamute, siberian husky, samoyed, szpice myśliwskie  RING 2
Besho Satoshi (Japonia) - akity, basenij, chow chow, shiba  RING 3
Grzegorz Weron (Polska) -  szpice, rasy pierwotne  RING 4


Grupa VII


Borje Johansson (Szwecja) – wyżły  RING 1


Grupa IX


Dusan Paunovic (Serbia) – bulldog francuski  RING 11
Peter Harsanyi (Węgry) – Chihuahua, rosyjski toy   RING 9
Dorota Witkowska (Polska) –   mops  RING 12a
Torsten Lemer (Bułgaria) – boston terier, grzywacze chińskie , shih-tzu   RING 8
Viva Maria Soleckyj Szpunar (Polska) – gryfoniki  , pudle, spaniele   RING 10
Andrzej Kaźmierski (Polska) - biszony i rasy pokrewne , pekińczyk, terier tybetański   RING 6
Theres Johansson (Szwecja) - Cavalier King Charles Spaniel, King Charles Spaniel, Chin Japoński, Spaniel Tybetański  RING 7


Młody Prezenter – Dorota Witkowska RING 12

 

 • Informacje regulaminowe

Wszelkie zmiany, w tym zmiany klas możliwe są jedynie w wyjątkowych wypadkach, tylko do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, mailem (adres @ zgodny z adresem zgłoszeniowym), osobiście.

Wysłanie zgłoszenia do klasy championów będzie możliwe tylko z dołączonym dyplomem championatu krajowego lub międzynarodowego (dotyczy championatów tzw. "dorosłych").

Wysłanie zgłoszenia do klasy użytkowej będzie możliwe tylko z dołączonym certyfikatem użytkowości (dotyczy wszystkich ras uprawnionych przez FCI do startu w klasie użytkowej).

Zgłoszenia do których nie zostaną dołączone certyfikaty (championatu lub użytkowości) zostaną automatycznie przesunięte do klasy otwartej bez dodatkowego powiadamiania właścicieli.

Zostaną zaakceptowane tylko psy, które mają podany nr rodowodu (dla psów z klasy szczeniąt i młodzieży dopuszcza się adnotację "w przygotowaniu") oraz numer rejestracyjny - obowiązkowy dla wszystkich psów zarejestrowanych w Polsce. Wymagany jest nr rodowodu "pierwotny”, dla psów z PKR nostryfikowanym.

Potwierdzenia innych tytułów do zamieszczenia w katalogu należy dosłać mailem, tylko wtedy zostaną zamieszczone.

Każdy zgłoszony pies podlega opłacie, niezależnie od jego wystawienia. Za tego samego właściciela, (uprawnionego do zniżki na kolejne psy) przyjmuje się właścicieli o identycznie brzmiącym imieniu i nazwisku. "Za pierwszego psa" (uprawniającego do zniżek na kolejne zgłoszone psy), uznaje się psa zgłoszonego do klasy: młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów. Zniżka dotyczy tylko psów zgłoszonych do wymienionych klas. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 

Od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami. Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu. Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.


Wystawca oświadcza zgłaszając psa na wystawę, że przyjmuję na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez swojego psa, ma opłaconą składkę członkowską w ZKwP za rok bieżący, a zgłaszany pies jest zarejestrowany w oddziale ZKwP oraz wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w katalogu wystawowym i ich przetwarzanie.

Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczenią.

 

 

 


 

Informacje ogólne o organizacji wystaw

 

 W wystawach mogą uczestniczyć wyłącznie psy zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce oraz psy z zagranicy z rodowodami wydanymi przez organizacje kynologiczne uznawane przez FCI.

W Polsce organizuje się wystawy kilku rang:

 • krajowe,
 • międzynarodowe,
 • klubowe,
 • championów.

Psa można zgłosić do jednej z klas:

 • młodszych szczeniąt - wiek od 4 do 6 miesięcy,
 • szczeniąt - wiek od 6 do 9 miesięcy,
 • młodzieży - wiek od 9 do 18 miesięcy,
 • pośrednia - wiek od 15 do 24 miesięcy,
 • otwarta - wiek powyżej 15 miesięcy,
 • użytkowa - wiek powyżej 15 miesięcy, psy z certyfikatami użytkowości,
 • championów - wiek powyżej 15 miesięcy, psy z zatwierdzonym tytułem championa,
 • weteranów - wiek powyżej 8 lat.

Terminy przyjmowania zgłoszeń oraz wysokość opłat ustalają organizatorzy wystawy.

Na wystawach przyznaje się oceny:

 • W klasie młodszych szczeniąt i szczeniąt:
  • wybitnie obiecująca,
  • obiecująca,
  • mało obiecująca.
 • W pozostałych klasach:
  • doskonała,
  • bardzo dobra,
  • dobra,
  • dostateczna,
  • dyskwalifikująca.

Lokaty i medale:

Medale pamiątkowe przewidziane są dla wszystkich psów, które otrzymały wnioski i tytuł: Zw. Młodzieży, CWC, CACIB.  Cztery pierwsze psy i suki w klasie z oceną doskonałą lub bardzo dobrą otrzymują lokaty: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Pozostałe schodzą już tylko z ocenami.

Tytuły dla najlepszych:

 • Zwycięzca Młodzieży - dla pierwszego w klasie młodzieży (psa i suki osobno) z oceną doskonałą -I lokatą,
 • Najlepszy Dorosły Pies/Suka - mogą otrzymać psy i suki z ocenami doskonałymi i lokatą I oraz wnioskiem CWC z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów,
 • Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB) i Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS) - O tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuły: „Zwycięzca Młodzieży” (obu płci), Najlepszy Dorosły Pies, Najlepsza Dorosła Suka oraz pies i suka z klasy weteranów z oceną doskonałą i I lokatą. Po przyznaniu tytułu Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB), sędzia musi wybrać najlepszego przedstawiciela płci przeciwnej (BOS). Tytuł ten przyznawany jest jednoosobowo przez sędziego oceniającego w ringu psy danej rasy. W przypadku oceny psów tej samej rasy przez kilku sędziów, organizator wystawy wyznacza sędziego i ring do dokonania wyboru Zwycięzcy Rasy.
 • Tytuł Najlepszy Weteran w Rasie – w porównaniu weteranów psa i suki z oceną doskonałą i lokatą I, wybiera się Najlepszego Weterana w Rasie. Wyboru tego sędzia dokonuje w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy.
 • W porównaniu Zwycięzców Młodzieży psa i suki wybiera się Najlepszego Juniora w Rasie. Wyboru tego sędzia dokonuje w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy.
 • CWC - wniosek na krajowego championa wystawowego. Właściwie nie jest to tytuł, lecz wniosek na tytuł. Wniosek ten przyznawany jest według uznania sędziego (nie jest to zatem obligatoryjne) tylko psom i sukom z oceną doskonałą I lokatą w klasach pośredniej, otwartej, użytkowej i championów.
 • CACIB - wniosek na międzynarodowego championa wystawowego, przyznawany według uznania sędziego wyłącznie na wystawach międzynarodowych. Może go uzyskać jeden pies i jedna suka w rasie z oceną doskonałą I lokatą w drodze porównania psów/suk z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów,
 • Res. CACIB (CACIB Rezerwowy) - po przyznaniu wniosku CACIB może zostać przyznany rezerwowy wniosek CACIB (w drodze wyboru najlepszego) jednemu psu i jednej suce w danej rasie, które spełniły wymagania jak do przyznania wniosku CACIB oraz psu/suce z 2 lokatą oceną doskonałą z klasy, w której został przyznany wniosek CACIB,
 • Zwycięzca Grupy (BOG - Best of Group) - o tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuł Zwycięzcy Rasy oraz należą do tej samej grupy ras według podziału FCI,
 • Zwycięzca Wystawy (BIS - Best in Show) - tytuł przyznawany jest najlepszemu spośród Zwycięzców Grup. Tylko jeden pies na całej wystawie może otrzymać taki tytuł !
Copyright 2011 © ZKwP Wrocław. All rights reserved.
Site made&designed by rafiki.pl